Reiki | Chakrahealing

De Chakra's spelen bij Reikihealing een belangrijke rol

Chakra is een Sanskriet woord dat ‘wiel’ betekent. De chakra’s zorgen dat energie naar de bij hen behorende organen gaat. Je kunt chakra’s zien als de energieknooppunten van ons lichaam die zorgen dat de benodigde energie naar de juiste plekken stroomt. Voor het goed functioneren van organen en ons algemeen gevoel van welzijn en gezondheid zijn de Chakra’s essentieel.

Behandeling

Door de chakra’s te behandelen kun je sturing geven aan wat ze regelen. Ervaar je bij een bepaald chakra te veel van iets, dan staat het te ver open en kun je het in gedachten iets meer dichtdraaien tijdens de behandeling. Als een eigenschap te weinig aanwezig is, draai je het chakra in je gedachten iets meer open. Veel mensen die zich spiritueel willen ontwikkelen gaan extra aandacht besteden aan het 6e en 7e chakra. Voor deze mensen moet benadrukt worden dat alle chakra’s evenwichtig moeten worden ontwikkeld, wil men het gewenste resultaat bereiken. Doe je dat niet, dan loop je het gevaar om heel zweverig te worden, nauwelijks de feeling met de aarde meer te hebben, en ver van jezelf verwijderd te raken. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan alle chakra’s.
Bekend is dat maar bij weinig mensen de chakra’s echt in balans zijn. Daar kan een oorzaak liggen voor ziek voelen en uit balans zijn. Als de chakra’s echt in balans zijn, kan ki vrijelijk door al je chakra’s stromen. Daardoor zul je je veel evenwichtiger voelen en alles wat op je pad komt beter aankunnen. Als je beter in balans komt met jezelf, zal dit ook een positieve uitwerking hebben op je relaties en je werk. 

We hebben 7 chakra’s

Ze zien er uit als een soort trechter die aan de voorkant van je lichaam een grote opening heeft. De uiteinden van de chakra’s bevinden zich bij de ruggengraat en zijn daar smaller. Via de ruggengraat staan alle chakra’s met elkaar in verbinding. Als één van de chakra’s gebrekkig functioneert, dan kan de energie daar niet 
goed doorheen stromen, wat weer gevolgen heeft voor de andere chakra’s. Het bovenste chakra (7e of kruin) heeft het hoogste trillingsniveau en het onderste (1e of wortel) het laagste. Verder correspondeert elk chakra met een bepaalde kleur en is het verbonden met een van de zeven hoofdlagen van de Aura. Als laatste hier van belang te noemen is dat elk chakra verbonden is met een endocriene klier in je lichaam. Dit zijn klieren die hormonen afscheiden die op hun beurt een groot gedeelte van de biologische processen in ons lichaam regelen. Voorbeelden van endocriene klieren zijn schildklier en alvleesklier.

Locaties, kleuren en eigenschappen van Chakra’s 

Nu volgt een overzicht over de plaats waar de chakra’s zich bevinden, de kleuren die erbij horen en welke eigenschappen zij hebben. 

ChakraBevind zichKleurRegelt of bevordert1 - wortelbij je stuitjerood

 • fysieke gewaarwording
 • geaardheid
 • stabiliteit
 • individualiteit
 • energiehuishouding
 • levenskracht
 • uitstraling
 • daadkracht
 • wilskracht
 • doorzettingsvermogen
 • ambitie
 • genegenheid
 • zelfliefde

2 - sacraal

onder je navel

 oranje

 • emotionele gesteldheid
 • gevoelens ervaren
 • sekstualiteit
 • zelfbeeld
 • smaak
 • trots
 • openstaan voor verandering
 • plezier

3 - zonnevlecht onder je ribben geel

 • persoonlijkheid
 • persoonlijke kracht
 • balans tussen emoties en verstand
 • ratio
 • intuïtie
 • verstand
 • je mentale wereld
 • stabiliteit
 • innerlijke rust
 • paranormaal bewustzijn
 • zenuwen
 • nervositeit
 • stress

4 - hart ter hoogte hart

groen of rose

 • healing
 • sympathie
 • succes
 • liefde
 • zelfwaardering
 • zorgzaamheid
 • compassie
 • invoelend vermogen
 • contact met anderen
 • onderhouden van liefdesrelaties
 • liefde voor je werk
 • aanpassingsvermogen
 • openstaan voor anderen

5 - keel ter hoogte keel helderblauw

 • communicatie
 • creativiteit
 • uiten van emoties
 • omgaan met emoties
 • spraak
 • uiten van spiritualiteit
 • zelfvertrouwen

6 - voorhoofd voorhoofd indigoblauw

 • intuïtie
 • helderziendheid
 • empathisch vermogen
 • telepatisch vermogen
 • creatieve visualisatie
 • zien van aura's
 • herkennen van je tweelingziel
 • ontvankelijkheid voor het hogere
 • bewustwording
 • spiritueel bewustzijn
 • idealisme
 • bezieling

7 - kruin ter hoogte kruin wit, violet of goud

 • geestelijk welzijn
 • spiritualiteit
 • contact met je innerlijk
 • contact met de bron
 • contact met het goddelijke
 • geestelijke kracht
 • veerkracht van geest
 • onthechting van materialisme
 • verlichting
 • puur zijn
Ook een eigen gratis shop?